Kleine symbolische lexicon  ...- Hout -
Gewijd aan de godheid in de oudheid , symboliseert het mysterieus verblijf van de Goden - imago van de openbaring in China - het is synoniem met de boom in de katholieke liturgie - voor de Druïden is het de macht van de wetenschap - Vidu bekrachtigt de boom der wijsheid in alle Keltische talen  - op een universele en algemene manier, dat de symboliek van hout constant is, een afgezant  is van een beeld van bovenmenselijke wijsheid en kennis
.

- Vrouwelijkheid -

Het  vrouwelijke vertegenwoordigt het subliem verlangen - in het tweede deel van Faust, noemt  Goethe de eeuwigheid vrouwelijk  als gids van de mens naar het bovenzinnelijke -  bij Dante zou de vrouw meer verenigd worden met de ziel van de wereld dan de man - de vrouwelijke eeuwigheid symboliseert in de islamitische poëzie  goddelijke schoonheid – de Profete bij de Grieken verkent en communiceert met de Goden - bij Yung, is het inderdaad de anima, essentieel onderdeel van het onderbewuste - de vulva (Yoni) de materiele wereld is bij de hindoes niets anders dan universele levenskracht.

- Phallus -

Zijn voorstelling is niet per se erotisch of esoterisch. In alle oude tradities, verhoogde steen, kolom, de boom neemt een belangrijke rol in gedachten. In de Joodse traditie, is de fallus te vergelijken met Just in relatie met de nauwe banden die bestaan tussen de microkosmos en macrokosmos, tussen hemel en aarde..

- Vuursteen -

De stenen vertellen van de bliksem, en die voor het grootste deel, slechts prehistorische vuurstenen zijn, (beschouwd als) het uiterste puntje van de pijl van de bliksem, en als zodanig werden vereerd en religieus behouden. Al wat uit de bovenste regionen valt  participeert in de heiligheid, daarom dus dat meteorieten, overvloedig doordrongen van heilige sterrentijd, aanbeden werden
(Verhandeling over de geschiedenis van de godsdiensten).


... Mijn intensie bevindt zich volledig in de dieptes van deze tradities. Het symbool herstellen in het  gevonden beeld  is mijn grootste zorg in een tijd waar de trend ons verplicht de fundamenten van onze samenleving te negeren...

<  home page  >

© marc henrotin - november 2012